PRIORITĀTES

Novada jaunieši kā Latvijas un sava novada patrioti:

 • Dažādu pasākumu organizēšana, kas jauniešiem ļautu iepazīt valsts un novada vēsturi, kā arī vairotu to patriotismu;
 • Jaunsardzes grupas veidošana un attīstīšana novadā;

Inčukalna novads – uzņēmējdarbībai un investīcijām pievilcīga vieta:

 • Labvēlīgu priekšnoteikumu radīšana uzņēmējdarbībai novadā;
 • Diskusijas attīstīšana ar vietējiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu novadā;
 • Informācija nodrošināšana par ESF naudas apguves iespējām;

Vesels, stiprs novada iedzīvotājs sakārtotā un tīrā vidē :

 • Atbalstīt topošos un esošos Inčukalna novada sportistus, piesaistot profesionāļu palīdzību to apmācībai;
 • Organizēt pasākumus veselīga dzīves veida popularizēšanai;
 • Labdarības akciju organizēšana cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstam;
 • Izmantojot Inčukalna novada ģeogrāfiskās priekšrocības, veicināt aktīvās atpūtas iespējas;
 • Veicināt veselīgu, videi draudzīgas, Inčukalna novada zemnieku saimniecībās audzētu produktu un ražojumu izmantošanu;
 • Iesaistīt novada iedzīvotājus vides aizsardzības kampaņās, ikdienas vides sakopšanā un vides izglītības akcijās;

Novada iedzīvotājs kā tradicionālo vērtību saglabātājs un tautas jaunrades attīstītājs:

 • Veicināt novada iedzīvotāju dalību novada kultūras norišu organizēšanā un īstenošanā;
 • Radīt iespējas pensionāriem un jauniešiem apmeklēt dažādu līmeņa kultūras pasākumus;
 • Veicināt citu novadu iedzīvotāju zināšanas par Inčukalna novadu, organizējot Inčukalna Tūrisma dienas;

Līdzsvarota sociālekonomiskā novada attīstība :

 • Iestāšanās par ģimeni kā novada vienu no galvenajām vērtībām;
 • Veikt iestrādes iedzīvotāju mobilitātes pakas izveidei;

Kuru no biedrības "Inčukalna izaugsmei" pasākumiem vēlētos, lai organizē vēl?

Rādīt rezultātus

Loading ... Loading ...